chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạndo đó chúng tôi hứa sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thuật ngữ “thông tin cá nhân” bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại của bạn hoặc thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp hoặc thông tin thu thập về bạn theo các quy định hiện hành. Khi truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả đăng ký dịch vụ trực tuyến), bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của chính sách này.

1. Thu thập thông tin để làm gì? Phạm vi và mục đích của nó?

Nội dung hiển thị trên trang web nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và hỗ trợ bạn lựa chọn dịch vụ. Do đó, bạn có thể sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi đăng ký dịch vụ nào đó, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân theo quy định của chính phủ về việc quản lý tên miền.

2. Xác nhận phạm vi sử dụng thông tin

Nếu bạn cung cấp thông tin được yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để thực hiện các yêu cầu của bạn hoặc chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua thư, email, SMS hoặc điện thoại. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu cho bạn các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi mới từ chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn đồng ý việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho một số mục đích được mô tả trên trang web này.

Bạn hiểu thêm và đồng ý rằng thông tin được cung cấp có thể được sử dụng theo quy định của pháp luật mà không cần thông báo trước của cơ quan có thẩm quyền. Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin của chúng tôi sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin trong bao lâu?

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc các chi nhánh của WIO, không phải trên các máy chủ hiện có, hoặc chưa biết trước cho các mục đích hoạt động và phát triển trong và sau thời gian đăng ký.

Khi đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu dịch vụ hoặc gửi phản hồi trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin cần thiết để xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp luật hiện hành yêu cầu.

WIO cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

4. Khi nào được phép chia sẻ thông tin của bạn cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng nhiều công ty khác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những tổ chức này để họ có thể xử lý yêu cầu của bạn. Các đơn vị này cũng bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác và buộc phải tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi khi cung cấp dịch vụ.

5. Khái niệm về Cookie

Thông tin  giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn. Thông tin này thường được gọi là “cookie” và hiện được nhiều trang web sử dụng. “Cookie” là thông tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính hoặc trình duyệt của bạn, không phải trên trang web. Chúng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của bạn, ví dụ như: địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của trang web có liên quan. 

Nếu bạn không muốn nhận các cookie này hoặc nếu bạn không muốn được thông báo khi các cookie này được đặt, bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để thực hiện việc này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Xin lưu ý rằng việc tắt cookie sẽ ngăn bạn truy cập hoặc sử dụng các tính năng nhất định của các trang web được chỉ định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong những tình huống này. Điều này chỉ giới hạn trong công việc lập trình và xây dựng trang web của chúng tôi.

6. Đảm bảo sự an toàn

Trong việc phát triển một trang web, chúng tôi có thể thực thi các luật hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn việc truy cập trái phép và sử dụng không đúng thông tin cá nhân của bạn đã gửi đến WIO thông qua việc bạn sử dụng trang web này. Khi trang web này tạo điều kiện cho các giao dịch trực tuyến, nó sử dụng một tiêu chuẩn kỹ thuật được gọi là Lớp cổng bảo mật (SSL) để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của việc truyền dữ liệu.

Bởi vì việc cung cấp dữ liệu cá nhân luôn có liên quan đến rủi ro, cho dù hình thức là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại, qua Internet hoặc các phương tiện kỹ thuật khác. Ngoài ra, không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối trước tất cả các “hacker” hay “tamper” (những kẻ đột nhập để xem thông tin). WIO luôn sử dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý phù hợp với từng tính chất của thông tin.

7. Gửi các thông tin đến khách hàng qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ email bạn cung cấp sẽ được sử dụng làm phương tiện liên lạc với bạn. Đầu tiên, hãy cung cấp cho chúng tôi email hữu dụng của của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể gửi qua email cho bạn thông tin bí mật hoặc nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Nếu bạn không còn sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp, bạn cần phải thông báo về sự thay đổi đó với chúng tôi.

Để bảo vệ bạn, WIO sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận các yêu cầu qua địa chỉ email bạn cung cấp cho đến khi chúng tôi nhận thấy có những hoạt động bất thường. Chúng tôi sẽ nối lại các hoạt động cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để bạn xác nhận thông tin.

8. Điều chỉnh thông tin cá nhân

Việc bổ sung, sửa đổi hoặc xóa các thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc đã cũ của bạn sẽ được WIO chủ động thực hiện hoặc khi có yêu cầu từ phía bạn.

9. Chính sách đồi với đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Đối tượng ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) sẽ không được chúng tôi phục vụ trừ trường hợp có sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ hoặc có sự cho phép của pháp luật tại địa phương.

10. Liên kết với các trang web khác như thế nào?

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, các liên kết này được đặt vào nhằm giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan cho bạn tham khảo. WIO không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hành vi của các trang web khác.

11. Việc thay đổi quy định sẽ được thông báo ra sao?

WIO có thể thay đổi chính sách này theo thời gian, bao gồm thêm hoặc bớt một số nội dung hoặc chặn các trang web mà không cần thông báo. Tuy nhiên, nếu chính sách này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi này qua email bạn đã cung cấp hoặc thông báo trên trang chủ của chúng tôi

12. Địa chỉ của chúng tôi

Mọi vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin đều được WIO thực hiện và cam kết tại địa chỉ mà WIO đã  công bố chính thức trên trang web này.

Thêm địa chỉ vào đây